Fagforbundet Namsos

Fagforeningas forside arkiv

Trekning av loddsalget til Aksjon Aidsbarna

Trekningen av året loddsalg ble gjort i styremøte 4. desember. Vi takker alle som har bidratt. Premiene blir sendt/levert vinnerne.

Fagforbundet støtter Betaniaansatte (Malvik-Bladet 27.11.06)

Betania Malvik har sagt opp flere hjelpepleiere fra 1. januar 2007. Nå får de oppsagte hjelpepleierne sterk støtte fra Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Yrkesskadeerstatning

I fjernsynsprogrammet Brennpunkt den 21. november 06 ble yrkesskadeerstatningsordningen tatt opp. Programmet viste at ordningen fungerer urettferdig. Mens en del mannsyrker får erstatning, faller belastningslidelser og muskel- og skjelettlidelser utenfor.

Julemesse

Også i år har vi julemesse på kontoret i Dronningens gt. 10. Som vanlig går inntektene til "Aksjon Aidsbarn i Russland". Alle er hjertelig velkommen opp på kontoret vårt for å handle.

- Trondheim er fantastisk (Adressa 14.11.06)

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet i formiddag Lidarende barnehage på Tyholt og forklarte barna hvilken fantastisk kommune Trondheim er. - Det er Norges første kommune som har nådd full barnehagedekning. Derfor er Trondheim et forbilde, sa Stoltenberg.

Verving oktober 2006

Tallene for oktober viser at Sør-Trøndelag hadde en netto økning på 41 nye medlemmer. Vi ligger på en delt 3. plass når det gjelder økning hittil i år.

Verving september 2006

Tallene for september for Sør-Trøndelag viser at også denne måneden gjør vi det meget bra. Vi er det nest beste fylke i landet. Det er bare Østfold som er bedre enn oss. Vi hadde en måloppnåelse på 115.7% i september.

Innbyggerne skal merke forbedringer (Pressemelding 23.10.06)

- Jeg er veldig glad for at vi er enige om å styrke innsatsen for kvaliteten på de offentlige tjenestene, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet etter at det er inngått en samarbeidsavtale om Kvalitetskommuner.

Ingenting som å vinne i Bergen (Adresseavisen 23.10.2006)

BERGEN, Brann - RBK 1-3: Øyvind Storflor scoret ett, la opp til ett og ødela en fest som har vart i en hel uke. - Det er ingenting som å gjøre dette her i Bergen. Nå har vi dratt gullet i land, sa Storflor etterpå.

Åpne sykehus etter arbeidstid (Aftenposten 18.10.06)

Både Ahus og Sørlandet sykehus planlegger å bli kveldsåpne. Tomme operasjonsstuer og kostbart utstyr som ikke er i bruk, er dyrt. I stedet for å stenge klokken tre, kan sykehusene i fremtiden være åpne til syv-åtte på kvelden for planlagte konsultasjoner og operasjoner.