Fagforbundet Namsos

Kontakt

Postboks 333, Sentrum
7801 NAMSOS


Sentralbord: 90505068

Kontortid:


Leder: Karin Elisabeth Sinnes

Mobil: 480 38 106

Epost: fagforbundet@namsos.kommune.no

Kontakt oss