Fagforbundet Namsos

Fagforeningas forside arkiv

Medlemsutvikling 1. juli 2005

Fagforbundet har nå 284 514 medlemmer. Det er en nedgang på 1 739 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 760 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 976 medlemmer totalt og 3 407 yrkesaktive medlemmer.

Aktiviteter i Sør-Trøndelag - valgkampen 2005

Her har vi lagt ut en oversikt over de aktiviteter Fagforbundet Sør-Trøndelag pr. nå har oversikt over.

Uttalelser fra Representantskapsmøtet 8.-9. juni 2005

Represtentantskapet vedtok uttalelsene "Satsningspost ikke salderingspost" og "Støtt bryggeriarbeiderne"

Etiske retningslinjer

Representantskapet 8.-9. juni 2005 vedtok følgende etiske retningslinger

Ferieavvikling 2005 - fylkeskontoret

Her finner du når politikerne og ansatte i Sør-Trøndelag tar ut hovedferien i 2005.

Valgt på Landsmøte - fra Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag vil i perioden ha følgende med i sentrale utvalg:

Innlegg i Fagbladet - Gunn Elin Flakne (41), hjelpepleier, Tydal

Jeg brenner for at de ansatte beholder yrkesstoltheten og ikke gå på akkord med seg selv på grunn av stramme budsjetter. Jeg er opptatt av kommunesammenslåing på tvers av folkeviljen, av tillitsvalgtopplæring, og at vi må snakke politikk med medlemmene og arbeide for en ny regjering.

Innlegg i Fagbladet - Stig Bergstrømming, 46, vaktmester, Løkken

Jeg brenner for at vi må få en bedre kommuneøkonomi slik at vi kan opprettholde et tilbud på et akseptabelt nivå for innbyggerne våre.

Tilbake så det sang...

Med bredt repertoar ble Fagforbundskoret varmt tatt i mot av landsmøtet.