Fagforbundet Namsos

Fagforeningas forside arkiv

Aktivitetskalender

Vi har fått en ny aktivitetskalender!

Fylkets aktivitetsplan 2010

Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene kan ta hensyn til disse aktivitetene i egen planlegging. Derfor vil vi forsøke å gi ut en aktivitetsplan over all faglig, politisk og opplæringsaktiviteter i fylket.

Årets julelotteri

Under styremøtet 14. dember ble det foretatt trekning i årets lotteri. Inntektene går i sin helhet til sykehuset vårt i St. Petersburg. Se vedlegget.

Team Trafikk AS vant anbudskonkurransen om kollektivtrafikken i Trondheim

Fagforbundet Sør-Trøndelag gratulerer de tillitsvalgte i Buss- og sporveisforeningen for godt arbeid i kampen om arbeidsplassene.

Lærlingpatruljen 2009

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Sør-Trøndelag har i ukene 44 og 45 hatt lærlingpatrulje i fylket. Det har vært besøk i mange kommuner og arbeidsplasser som har lærlinger.

Delegatene fra Sør-Trøndelag

25 delegater reiser fra Sør-Trøndelag til landsmøtet som starter 23. november. For mange er dette første gang på landsmøte og vi ønsker dem lykke til.

Vellykket tariffkonferanse og representantskapsmøte på Røros

Tariffkonferanse ble arrangert den 13. - 14. oktober. Over 100 tillitsvalgte var tilstede. Konferansen ble innledet av forbundssleder Jan Davidsen.

Lærling ved fylkeskretsen

14. september begynte Lene Dalvang som lærling ved fylkeskretsens kontor i Trondheim. Læretiden i kontor- og administrasjonsfaget er over to år og skal avvikles både hos LOs distriktskontor og Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Aktivitetsplan for høsten 2009

Det er viktig at fagforeningene har en oversikt over fylkets aktiviteter. Planen er for all aktivitet.

Fast 6 timers dag etter vellykket forsøk (adressa.no)

Forsøket med sekstimersdag på Tine Heimdal er så vellykket at ordningen blir varig for de 170 ansatte.