Fagforbundet Namsos

Fagforeningas forside arkiv

Valgkampen startet med partidebatt

Valgkampen ble sparket i gang med en fylkesparti debatt. De fleste listetoppene møtte. De store stridstemaene ble kollektivtrafikk, fritt skolevalg og samferdsel.

Invitasjon til årets Russlandstur 1. - 9. september 2011

Fagforbundet Sør-Trøndelag har en aksjon rettet mot "Aidsbarn i Russland". Hvert år reiser vi til St. Petersburg og besøker sykehuset der disse barna bor. I den forbindelsen inviterer vi våre medlemme og andre interesserte med på tur.

SKKO fikk ny inspirasjon for framtiden

Karin Fevaag Larsen begeistret forsamlingen med sitt foredrag Inspirasjon for framtiden. Seksjon kirke, kultur og oppvekst var samlet på Heimdal i to dager med inspirasjon og yrkesfaglig arbeid på dagsorden.

Gratulerer med offentlig ambulansedrift

SHS' fylkesseksjonsledersamling i Fredrikstad gratulerte alle tillitsvalgte i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med vedtaket i Helse Midt-Norge. Vi takker for den flotte jobben som er gjort.

Gunn Elin Flakne holdt 1.mai tale i Klæbu

- Høyresiden har aldri vært velferdsbyggeren i Norge, vi har slept dem etter oss i tau, sa nestleder i Fagforbundet Sør-Trøndelag, Gunn Elin Flakne, i sin 1.mai tale i Klæbu.

NY OPPDATERING AV AKTIVITETSPLAN

Det er foretatt noen endringer i aktivitetsplanen. Legg spesielt merke til endret dato for samling for opplæringsansvarlige, og endret form for Fane 2 samlingen. Disse arrangeres områdevis.

Har din kommune forpliktet seg?

Gjennom Manifest mot mobbing (2011-2014) bidrar vi til at mobbing settes på den nasjonale agendaen!

Vellykket kurs i hersketeknikker

Har du noen gang gått fra et møte, følt deg litt dum og tenkt; hva skjedde nå? Dette var utgangspunktet for kurs i hersketeknikker som ble arrangert den 22. mars i Trondheim.

Kjenner du Hele Norges Helsefagarbeider?

Fram mot sommeren er det muligheter for å nominere den du mener fortjener tittelen som Hele Norges Helsefagarbeider!