Fagforbundet Namsos

Fagforeningas forside arkiv

Samarbeid med den russiske fagbevegelsen

Organisasjon, verving og politkk sto på dagsorden da Fagforbundet Sør-Trøndelag innledet et samarbeid med vårt russiske søsterforbund ALSWU, med tre dagers kurs i den russiske byen Kostroma.

Fremragende service

Seksjon kontor og administrasjon inviterer til fagdag 5. september 2012 for deg som jobber i førstelinjetjenesten.

Fagforbundet på Orkdal sykehus

Seksjon helse og sosial med lederen av Fagforbundets sykepleiernettverk inntok Orkdal sykehus og besøkte ansatte.

Kjempetilbud: Videreutdanning innen eldreomsorg

Til høsten kan du gå en fagskoleutdanning innen eldreomsorg med vekt på demens i Trondheim. Med ingen studieavgift er dette et veldig godt tilbud.

Samling for seksjonsledere SKKO

13.juni var seksjonsledere i SKKO, Sør-Trøndelag samlet til en dagsamling i Trondheim. På programmet sto blant annet Landsmøtedebatt og et besøk på Rockheim.

Streiken er over!

13 dager med streik i KS området er over og en stor takk til alle involverte for flott innsats og stor ståpåvilje. Kjæmpebra!!

Streikekaffe

Streikende finner sammen for å beholde kampviljen. Ved Strinda barnehager i Trondheim har de streikekaffe hjemme til et av medlemmene hver dag klokken 12.

Avlysning av kurs!

pga av den pågående streiken avlyser vi følgende kurs:

Nær 2500 medlemmer ute i streik

Streiken i KS og Staten fortsetter. Nå er tilsammen nær 2500 medlemmer i Fagforbundet Sør-Trøndelag tatt ut i streik.

God stemning på Oppdal

Streikeleder Jan Nøstberg rapporterer til OPP avisa om god stemning og god støtte til de streikende. Fra tirsdag 29. mai trappes streiken ytterligere opp på Oppdal og i resten av Sør-Trøndelag.