Fagforbundet Namsos

Fagforeningas forside arkiv

Flere menn i helsesektoren i Trondheim

Prosjektet "Menn i helsevesenet" i Trondheim har vært en suksess. (Fagbladet.no)

Barna i fokus på temamøte i Bjugn

"Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer" var tittelen på temakvelden seksjon helse og sosial i Fagforbundet Bjugn inviterte medlemmer i Bjugn og Ørland på.

På tur med Fagforbundet

Fagforbundet Frøya inviterte medlemmene til en tur i høstværet hvor man også kunne lære mer om kulturlandskapet på Frøya. (frøya.no)

NYTT TELEFONNUMMER

Fra 23. november får vi nytt sentralbordnr. og det nye nr. er 73 87 41 40. 21.-22. november er vi uten fasttelefon, men alle kan treffes på mobil.

Lanseringsmøte Farlige forbindelser

Fagforbundet Sør-Trøndelag i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen inviterer til lansering av rapporten Farlige forbindelser som omhandler norske bånd til den israelske okkupasjonen.

Framtidens barne og ungdomsarbeidere på fagdag

Barn og rus sto blant annet på plakaten da Fagforbundet Sør-Trøndelag inviterte til fagdag for elever i Sør-Trøndelag. En fagdag så spennende at forsamlingen satt som trollbundet på plassene.

39 nye lærlingmedlemmer på en uke

Noe i nærheten av rekord ble satt da lærlingpatruljen inntok Trondheim. 39 nye lærlingemedlemmer var det da status ble gjort opp etter en uke med besøk til lærlingene i Trondheim.

Ungdom i vervefronten

Fagforbundets ungdom i midt-norge var samlet ei helg i vervingens tegn. Årets ungdomskurs var i sin helhet viet til verving.

Politisk støttemarkering på Søbstad helsehus

Helsearbeiderne ved Søbstad helsehus la ned arbeidet i et kvarter i en politisk streik til støtte for de streikende i NHO området ved kommersielle sykehjem. Lik lønn for likt arbeid var parolen. (Kilde: arbeideravisa.no)

Studiestart i Sør-Trøndelag

NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag har denne uken studiestart for sine studenter. LO studentservice er på plass og deler ut nyttig informasjon til nye studenter.