Tid for heltid - Fagforbundet

Tid for heltid

Som en videreføring av de sentrale partenes viljeserklæring «Fra deltid til heltid» i 2013 og fjorårets regionale samlinger med samme tema, har vi nå tilbud om konferanse for kommuner i Sør-Trøndelag med tema «Tid for heltid!». De spørsmålene vi stiller er: Hvor er vi nå? Hvordan er ønsket framtid? Hvordan komme dit – veien videre?

IA-rådet i Trøndelag inviterer til konferanse 9. desember 2014 på Britannia hotell i Trondheim

Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte, verneombud og HR-ansvarlige. Det anbefales at det stiller representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden fra deltakende enheter.

Sted:         Britannia Hotel, Trondheim
Tidspunkt: 09.12.2014 kl 0900 – 1530

Spørsmålene vil bli belyst av:

Leif Moland    – Forsker FAFO, Oslo
Tore Pukstad – Studieleder, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, HiST
Sigrid Fritzvold, rådgiver Trondheim Kommune sammen med Gøril Tranås hovedtillitsvalgt NSF og hovedverneombud Hege Bakke

Detaljert program her:

0900 Åpning ved partene i IA-rådet
0915  «Gir heltid bedre kvalitet?»
           v/forsker Leif Moland innleder med fakta fra forskning ved FAFO
            Gruppeprosess
1015  Benstrekk med kaffe/te
1030  «Gir heltid bedre arbeidsmiljø?»
            Forsker Leif Moland fortsetter før ny gruppeprosess
1130  Lunsj
1230  «Deltid – en kostbar affære?»
            v/studieleder Tore Pukstad ved lærer og tolkeutdanningen HiST
1315  «Gir heltid bedre effektivitet?»
            Forsker Leif Moland innleder før videre gruppeprosess.
1415  Benstrekk med kaffe/te
1430  Heltid og heltidskultur – en del av omdømmebygging for økt rekruttering til helse- og omsorgsfagene              v/Prosjektleder Sigrid Fritzvold Trondheim Kommune, saman med hovedtillitsvalgt NSF Gøril Tranås og hovedverneombud Hege Bakke.
1515 Oppsummering og avslutning ved partene.

Påmelding innen 27.11.2014: https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning?kurs=199638

Deltakeravgift: kr. 550,- Inkludert lunsj og kaffe

Kontaktpersoner:

Åse Aspås              ase.aspas@ks.no
Arnstein Wekre           arnstein.wekre@delta.no
Gunn Elin Flakne           gunn.elin.flakne@fagforbundet.no                                

Knut Jørgen H. Rotabakk    knut.jorgen.rotabakk@sykepleierforbundet.no
Solveig Waaler             solveig.waaler@nav.no