Styresammensetning etter årsmøtet. - Fagforbundet

Styresammensetning etter årsmøtet.

Årsmøtet ble avholdt 26. januar og styret i fagforbundet avd. 094 Namsos består nå av følgende:

Leder: Karin Sinnes

Nestleder og opplæringsansvarlig: Tormod Breistrand

Kasserer: John Saur

Sekretær og hovedtillitsvalgt: Torunn Pedersen

Ungdomstillitsvalgt: 

Pensjonisttillitsvalgt: Inge Martinsen

Øvrige styremedlemmer: Geir Otterbekk, Åse Bergum, Synnøve Leirbekk, Ingvill Dahl Håpnes, Odd Erik Fahsing

Varamedlemmer: Synnøve Broman, Roar Tausvik

 

Representanter til Fylkesmøte og Representantskap:

1. Karin Sinnes

2. Tormod Breistrand

3. Torunn Pedersen

4. Synnøve Leirbekk

Vararepresentanter til Fylkesmøte og Representantskap:

1.

2. Geir Otterbekk

3. Ingvill Dahl Håpnes

4. Roar Tausvik

Seksjonsledere:

SHS (seksjon helse og sosial): Åse Bergum

SKA (seksjon kontor og administrasjon): Ingvill Dahl Håpnes

STT (seksjon samferdsel og teknisk): Odd Erik Fahsing

SKKO (seksjon kirke, kultur og oppvekst): Geir Otterbekk

 

Alle utenom Hovedtillitsvalgt er på valg i 2019, på grunn av sammenslåing med Namdalseid.