Sammenslåing er sak i Årsmøte 2018 - Fagforbundet

Sammenslåing er sak i Årsmøte 2018

Siv A. Helland og Karin Sinnes lederne i Namdalseid og Namsos (Foto: Roar Tausvik)

Sammenslåing av Fagforbundet Namdalseid og Namsos behandles i Årsmøtene 26.01.17.

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Namdalseid, Fosnes og Namsos i 2020 ønsker Fagforbundet å slå sammen avdeling Namdalseid og Namsos. Fosnes er allerede en del av avdeling Namsos.

29.11.17 hadde vi et felles styremøte for de berørte avdelinger. Nesteleder i Region Trøndelag, Brit Gulli Rones deltok på møtet og informerte om saksgang ved sammenslåing.

Det ble opprettet et arbeidsutvalg (AU), bestående av leder og nestleder fra begge foreningene, som skal arbeide frem et felles forslag til årsmøtene den 26.01.2018.

Der håper vi det blir enstemmig vedtatt.