VI TRENGER DIN HJELP! - Fagforbundet

VI TRENGER DIN HJELP!

Det er viktig at du gir beskjed til din lokale fagforening ved endringer i ditt medlemsskap

Du kan gjøre endringer på adresse og telefonnummer på medlemsportalen som du finner øverst til høyre på siden.

Hvis du:

  • Endrer navn, får ny adresse (slik at du får medlemsblad  og annen viktig informasjon)
  • Bytter jobb, arbeidsplass/ arbeidsgiver eller endrer stillingsprosent
  • Går fra å være yrkesaktiv til arbeidsavklaringspenger, ulønnet permisjon eller lignende
  • Blir midlertidig eller permanent ufør(100%) Du kan fortsatt være medlem, men du får redusert kontingent
  • Blir pensjonist (alderspensjonist eller AFP) - kontingenten reduseres
  • Blir arbeidsledig/ permittert
  • Må overføre medlemsskapet til en annen fagforening (ved jobb i annen kommune/ region)
  • Vil melde deg ut - utmelding må skje skriftlig - ingen blir utmeldt automatisk!
  • Starter utdanning/ studier. Du kan bli studentmedlem hvis utdanningen er din hovedbeskjeftigelse.

Vi takker for at du bidrar til at vi hele tiden er best mulig oppdaterte.

(Ingenting skjer automatisk via arbeidsgiver, trygdekontor o.l.)

Gi beskjed til fagforeningens leder: Karin Sinnes E- post: fagforbundet@namsos.kommune.no Tlf.: 480 38 106